Ga naar hoofdinhoud

De Stichting 4 en 5 mei Woerden is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u giften aan de Stichting onder voorwaarden mag aftrekken van uw inkomsten of winst (in geval van een onderneming) in uw aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Particulier Inkomstenbelasting
U kunt een gift op twee manieren doen:

 • als periodieke gift
  U hebt dan bij onze penningmeester vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
 • als gewone gift
  U doet de gift eenmalig of u hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften door een particulier
U hebt een periodieke gift als:

 • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
  Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Eenmalige gewone gift door een particulier
De belangrijkste voorwaarden:

 • u doe de gift vrijwillig en niet omdat u ertoe verplicht bent
 • de Stichting levert geen tegenprestatie voor de gift

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Zakelijk Vennootschapsbelasting
De gift is volledig aftrekbaar van de winst onder voorwaarde dat de gift ten hoogste 50% van de winst bedraagt met een maximum van €100.000.

Back To Top